Активний споживач електроенергії: як це працює?

Активний споживач електроенергії: як це працює?

Всі новини Наступна новина
Активний споживач електроенергії: як це працює?

Активний споживач електроенергії: як це працює?

З метою розвитку енергетичної системи України, підвищення ефективності та надійності мереж електричної енергії, підвищення попиту інтеграції відновлювальних джерел енергії у розподільчі мережі, а також залучення споживачів до активної участі в управління власним попитом та відповідального споживання - владою України затверджені зміни до деяких нормативно-правових актів України.

Зокрема, для споживачів електричної енергії, які мають генеруючі установки з альтернативних джерел енергії та/або установки зберігання енергії при цьому не отримали право купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, законодавцями визначено поняття «активний споживач» та «механізм самовиробництва».

         В англомовному середовищі більш частіше вживається поняття «prosumer» - споживач, який бере активну учать у процесі виробництва товарів чи послуг, які споживає особисто. Поняття «prosumer» походить від поєднання двох слів «producer» - виробник та «consumer» - споживач.

         В межах визначених понять державним законодавством, це «активний споживач», тобто це фізична чи юридична особа, яка є споживачем електричної енергії та здійснює генерацію електричної енергії з альтернативних джерел енергії та/або зберігає електричну енергію, а також продає надлишок електричної енергії, при умові що це не її основний вид діяльності.

Тобто, маючи у власності генеруючі установки чи установки зі зберігання електричної енергії, які використовуються на власні потреби, споживачі мають право здійснювати продаж надлишок електричної енергії постачальнику електричної енергії.

Процес продажу надлишку електричної енергії виробленим «активним споживачем» визначається, як «механізм самовиробництва».

Необхідно зазначити, шо споживачі електричної енергії, які не мають у власності генеруючих установок чи установок зі зберігання електричної енергії, але отримують електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, від третіх осіб, також мають право здійснювати продаж надлишку та отримати статус «активного споживача».

 

Як набувається статус «активного споживача»?

Загалом, законодавець визначив, що статус «Активного споживача» набувається з моменту укладання договору відповідного договору.

Але до того, споживач електричної енергії, який має у власності генеруючу чи установку зі зберігання електричної енергії, які введені в експлуатацію, відповідно до будівельних норм, повинен здійснити приєднання зазначених електричних установок до електричних мереж оператора систем 

розподілу чи малої системи розподілу, улаштувати відповідний комерційний облік електричної енергії та отримати паспорт точки розподілу з вихідними параметрами для генеруючої установки чи установки для зберігання електричної енергії. В такому разі, приєднання генеруючих установок чи установок для зберігання електричної енергії до розподільчих мереж здійснюється без отримання послуги з приєднання.

Необхідно зазначити, що генеруючі електроустановки приватного домогосподарства та дахові сонячні електростанції не потребують отримання дозвільної документації та прийняття їх в експлуатацію, відповідно до будівельних норм.

 

Характеристики набуття статусу «активний споживач»:

        1. Побутові споживачі - генеруючі установки яких приєднанні до розподільчих мереж, та потужність інверторного обладнання яких не перевищує величину дозволеної потужності для споживання електричної енергії,але не більше 30 кВт;

       2. Малі непобутові споживачі – генеруючі установки яких приєднані до розподільчих мереж, та потужність інверторного обладнання яких не перевищує величину дозволеної потужності для споживання електричної енергії, але не більше 50 кВт;

       3. Непобутові споживачі - генеруючі установки яких приєднані до розподільчих мереж та потужність інверторного обладнання яких не перевищує величину дозволеної потужності для споживання електричної енергії, але дозволена до відпуску (продажу) в мережу потужність не може одночасно перевищувати 50% від величини дозволеної потужності електроустановки, що призначена для споживання електричної енергії.

 

    У разі, якщо споживач має бажання приєднати генеруючу установку чи установку зі збереження електричної енергії потужністю інверторного обладнання більшої ніж йому дозволена то доведеться збільшувати дозволену потужність та замовляти послугу з приєднання, відповідно до Кодексу систем розподілу.

Переваги та вигоди застосування механізму самовиробництва для активних споживачів.

Врешті-решт, споживачі, які набудуть статусу «Активного споживача» та застосовуватимуть механізм самовиробництва отримують, безумовні переваги. За рахунок використання власних генеруючих установок чи установок зі збереження електричної енергії «Активний споживач» може самостійно керувати власним попитом електричної енергії (вирівнювати та оптимізовувати графік власного споживання до поточних цін на оптовому 

ринку електричної енергії), підвищувати електронадійність електроустановки (використання власної генерації у періоди відсутності електричної енергії в розподільних мережах чи застосування графіків відключень), а також можливість отримання доходу від продажу надлишку електричної енергії виробленої власною генеруючою установкою чи установкою зі збереження електричної енергії.

При цьому, вигода яку отримує «Активний споживач» є більшою та не завжди може бути виражена у грошовому еквіваленті. Статус «Активного споживача» спонукає споживачів до відповідального ставлення власного споживання електричної енергії, стимулює до енергоощадного та електронадійного виробництва, а також пристосування до коливань цін на електричну енергію на оптовому ринку з метою отримання власного прибутку, за рахунок продажу надлишку електричної енергії постачальнику.

 

Тож, законодавчі зміни, які були затверджені і стосуються статусу активного споживача, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва є черговим інструментом для споживачів щоби покращити власну електронадійнсть, якість споживаної електричної енергії, впливати на вартість та попит споживаної електричної енергії та отримання додаткового прибутку.

Загалом, статус активного споживача - це інструмент спонукання до відповідального відношення, як до енергетичного ринку в цілому, так і, що також вкрай важливо, до екологічного виробництва електричної енергії.  

 

 

Всі новини Наступна новина